Over het bureau

Over het bureau

ALIX architecten is een ontwerpbureau gelegen te Roosdaal, op de grens tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. U kan als opdrachtgever bij ons terecht voor de begeleiding op maat van uw toekomstig bouwproject. Ons kantoor is gespecialiseerd in de realisatie van een hedendaagse, tijdloze architectuur en dit zowel voor nieuwbouw als renovatie in de private en de publieke sector. 

Wij staan in voor de opmaak van het architectuurontwerp (exterieur en interieur), het indienen van de bouwaanvraag, de samenstelling van het uitvoerings- en aanbestedingsdossier, de werfopvolging en het nazicht van de rekeningen. 

In functie van het type en de schaal van het project wordt een doorgedreven samenwerking opgezet met de verschillende partners uit de sector om een antwoord te bieden aan de steeds complexere uitdagingen in de bouwwereld. 

Wij werken samen met diverse experten (ingenieur stabiliteit, epb en ventilatieverslaggever, veiligheidsco√∂rdinator) voor de vereiste technische studies en voorzien de nodige overlegmomenten met de vergunning verlenende overheden en adviesorganen. 


Werkwijze

Werkwijze

Tijdens een eerste kennismaking, bij ons op kantoor of op de bouwplaats, lichten wij graag onze werkwijze verder toe. De nodige aandacht wordt besteed aan de samenstelling van het gewenste bouwprogramma dat als basis dient voor de opmaak van het architectuurontwerp, steeds rekening houdend met het vooropgestelde bouwbudget. 


Toezichthoudende autoriteit: Orde van Architecten - Vlaamse Raad

https://www.architect.be

Gedragscode: reglement van beroepsplichten

https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/